รายวิชาที่มีอยู่

สังคมศึกษาพื้นฐาน ม.2 (ครูนิธินันท์)

สังคมศึกษาพื้นฐาน ม.2 (ครูนิธินันท์)

สังคมศึกษาพื้นฐาน ม.2 (ครูนิธินันท์)
Course

สังคมศึกษาพื้นฐาน (ม.2 ครูนิธินันท์))

สังคมศึกษาพื้นฐาน (ม.2 ครูนิธินันท์))

Course

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

Course

คณิตศาสตร์ 4

คณิตศาสตร์ 4

คณิตศาสตร์4
Course

งานอาชีพ ง32101 ครูยุวดี

งานอาชีพ ง32101 ครูยุวดี

Course

ง33244

ง33244

Course

การงานอาชีพ 2 (ครูวิวิศน์)

การงานอาชีพ 2 (ครูวิวิศน์)

การงานอาชีพพื้นฐาน2 ม.4 
Course

การงานอาชีพ 1 (ง21109)

การงานอาชีพ 1 (ง21109)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Course

wo32101(ยุวดี)

wo32101(ยุวดี)

การงานอาชีพ
Course

การงานอาชีพ 2 (ครูวิโรจน์)

การงานอาชีพ 2 (ครูวิโรจน์)

Course

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนา

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนา

Course

TDSCO - tutorial

TDSCO - tutorial

ปฏบัติการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต์THAIDIGITAL...
Course

เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา

เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา

Course